I-doco

סדנה ייחודית זו מיועדת למעוניינים להתבונן בסיפוריהם האישיים דרך הכלי הקולנועי וללמוד ליצור סרט דוקומנטרי. התהליך הקבוצתי מאפשר שיתוף ושיקוף הדדי מעמיק למשתתפים והפריה יצירתית. המפגשים, הממזגים את ההיבט התרפויטי הקבוצתי והיצירתי, נועדו למגוון רחב של קבוצות: קבוצות תהליכיות, בני נוער, אוכלוסיות מיוחדות, מקומות עבודה, ארגונים, קבוצות מטפלים, סטודנטים ועוד. אין צורך בניסיון קודם, שכן הביצוע הטכני נעשה בשיתוף עם המנחה.

בכל אחד מהפגישות ישולבו ההיבטים הנפשיים התהליכיים, באמצעות שיטות שונות (בין היתר שיטת "התמקדות" – focusing), עם ההיבטים המעשיים של הביטוי האמנותי הקולנועי. ייחודה של סדנה זו הוא בשילוב ההדוק והמעמיק שבין ההיבטים. התהליך הכתיבה, הבימוי, הצילום והעריכה הופכים למסע של גילוי עצמי באופן מעצים ומרפא. בסופו של התהליך, נצא עם סרט "I DOCO" מוגמר – בסגנון האמנותי הייחודי לנו. בסיום הסדנה נקיים ערב הקרנת סרטים חגיגי בנוכחות מוזמנים.