הפקת סרטים אישיים

אנו מציעים את הידע המקצועי שברשותנו להפקת סרטים מקצועיים מוזמנים – סרטי משפחה, סרטי זיכרון, סרטי מתנה עבור אדם קרוב, סרטים העוסקים בפעילות אישית או קבוצתית כלשהי, ועוד.

אף על פי שאנו עוסקים בהיבט הביצועי של הצילום והעריכה, הרי שבכל זאת אנו מציעים במסגרת זו  מרכיב ייחודי: שיתוף תהליכי של המזמין. האדם שהזמין את הסרט שותף בהתבוננות בסיפור, בחקירה של משמעויותיו, בעיבוד של התכנים, בבחירות האמנותיות השונות ובשלבי העריכה. כך תהליך הפקת הסרט, המלווה במפגשים סדירים, הופך לאירוע אישי משמעותי הכרוך בתהליך של גילוי עצמי וחשיבה יצירתית.

https://www.youtube.com/watch?v=CDoAR99rUIo